แคมป์กอล์ฟเยาชน เพื่อการฝึกฝนอย่างเข้มข้นในช่วงปิดภาคเรียน
จัดโดย ศูนย์ฝึก CGA ราชบุรี สนามกอล์ฟภาณุรังษี
โค้ชโดย โปรเต่า สิทธิชัย นิ่มนวล

จัด 2 ช่วง 
ช่วงแรก วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561
ช่วงสอง วันที่ 15-19 ตลุาคม 2561

สนใจเข้าร่วมโปรแกรม
โทร. 02 8672210
ไลน์ @cgagolfschool ( มี @ ด้านหน้า )