Panurangsri Golf Training Center By CGA GOLF CAMP
 • 27 September 2018 14:36
 • 139
 • 0
แคมป์กอล์ฟเยาชน เพื่อการฝึกฝนอย่างเข้มข้นในช่วงปิดภาคเรียนจัดโดย ศูนย์ฝึก CGA ราชบุรี สนามกอล์ฟภาณุรังษีโค้ชโดย โปรเต่า สิทธิชัย นิ่มนวล จัด 2 ช่วง ช่วงแรก วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561ช่วงสอง วันที่ 15-19 ตลุาคม 2561 สนใจเข้าร่วมโปรแกรมโทร. 02 86
อ่านต่อ
Mental & Management Jr.Golf Camp
 • 26 September 2018 16:23
 • 129
 • 0
แคมป์กอล์ฟเยาวชน ฝึกฝนเข้มข้น ค้นหาแนวทางในการเป็นนักกีฬากอล์ฟ วิเคราะห์ สร้างวงสวิงที่ถูกต้องอย่างยั่งยืนโค้ชตลอดแคมป์ โดยโปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์ 5 วัน 4 คืน ณ สนามกอล์ฟเลควิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับวันที่ 15-19 ตุลาคม 2561เปิดรับสมัครแล้ววันนี
อ่านต่อ
SAT COACHING SEMINAR @ LakeView Golf&Resort
 • 11 September 2018 14:56
 • 108
 • 0
โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ขอขอบคุณ #SAT การกีฬาแห่งประเทศไทยที่เชิญ “เชน พี กิลเลสพี “ โค้ชจากพีจีทัวร์ อะคาเดมี่ ร่วมแชร์ประสบการณ์เทคนิคการสอนกอล์ฟ ให้กับโปรผู้สอนกอล์ฟของโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ทุกสาขา เพื่อเป็นแนวทางพัฒนากา
อ่านต่อ
โปรแกรมพิเศษเทรนเข้มข้นสำหรับนักกีฬาเพื่อแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟดงภูเกิด จ.พิษณุโลก
 • 10 September 2018 14:59
 • 43
 • 0
แคมป์กอล์ฟเยาวชน โปรแกรมพิเศษเทรนเข้มข้นสำหรับนักกีฬาเพื่อแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟดงภูเกิด จ.พิษณุโลกโค้ชหลักโดย โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 24,900 บาท รวมค่าใช้้จ่ายต่อไปนี้ 1. กรีนฟี ,แดดดี้2. ที่พัก3. อาหาร4. ลูกซ้อม5. รถรับ-ส่ง ระหว่า
อ่านต่อ