โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ มีโปรแกรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยหันมาเล่นกอล์ฟกันมากยิ่งขึ้น เพราะกอล์ฟเป็นกีฬาที่สามารถพัฒนาศักยภาพทางความคิดให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี โดยจัดขึ้นมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย เยาวชนสามารถเริ่มเรียนกอล์ฟกับCGA ได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป จนถึงระดับเป็นนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในประเทศและต่างประเทศต่อไป
 
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเล็ก

 โปรแกรมนี้จัดขึ้นสำหรับเด็กเล็กอายุ 3 ขวบจนถึง 5 ขวบ ที่ผู้ปกครองมีความสนใจให้บุตรหลานได้เริ่มต้นเรียนรู้ เพื่อเป็นการฝึกสมาธิและฝึกกล้ามเนื้อของเด็กในการเตรียมตัวเป็นนักกอล์ฟที่ดีต่อไป ผู้สอนจะดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่และสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและรักการเล่นกีฬากอล์ฟ

  • อัตราค่าลงทะเบียนเรียน Private 10 Hrs. 6,000 บาท
 
 
 Golf For Beginner

โปรแกรมนี้สำหรับนักกอล์ฟมือใหม่ ไม่เคยเล่นกอล์ฟ เพื่อสร้างวงสวิงที่ถูกต้อง  รู้วิธีการเล่นลูกสั้น รู้กฎกติกาเบื้องต้น   และออกรอบอย่างง่ายได้ หลังเรียนจบ 20 ชม.

  • แบ่งเป็น  Youth = under 12 year ,  Adult = 13 year up
 
----------------------------------------------
Package A    = 
Teaching  Pro.  18  hrs.+ Coach  2  hrs.

อัตราลงทะเบียน  

  • แบบ Private (1:1)       = Youth  16,000  , Adult  18,000 
  • แบบ Group (3-4: 1)   = Youth  8,000 ต่อคน  , Adult  10,000 ต่อคน

หมายเหตุสำหรับการเรียนกลุ่ม : 
1. คอร์สเรียนกลุ่ม ต้องมีผู้เรียนครบ 3 คนขึ้นไปจึงเปิดสอนกลุ่ม    

2.  ผู้เรียนที่ไม่มาเรียน จะถูกตัดสิทธิ์การเรียนในชั่วโมงนั้น

----------------------------------------------

Package B    =    

Teaching  Pro.  12  hrs.+ Senior Pro.  6 hrs. + Coach  2 hrs.
อัตราลงทะเบียน   

  • แบบ Private (1:1)       = Youth  18,000  , Adult  20,000 

----------------------------------------------

Package C    =  

Teaching  Pro.  15  hrs.+ Pro Chaow  3 hrs. + Coach  2  hrs.

อัตราลงทะเบียน  

  • แบบ Private (1:1)       = Youth  20,000  , Adult  22,000 

 ----------------------------------------------

หมายเหตุ :       1.  คอร์สเรียนไม่ระบุผู้สอน โดยโรงเรียนฯ จะจัดผู้สอนให้ตามเวลาเรียนของผู้เรียนฯโดยขึ้นอยู่กับหลักสูตร 
2.  เนื้อหาในการเรียนในแต่ละครั้งอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของทักษะผู้เรียน
3.  ชั่วโมงที่ 19 และ 20 เป็นการเรียนออกรอบในสนามกอล์ฟจริง (พาร์ 3 ) 
4.  สามารถนัดเวลาเรียนได้ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง แต่ไม่ควรเรียนเกินสัปดาห์ละ 2 ครั้งและเพื่อความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนสูงสุด ผู้เรียนควรมีเวลาฝึกซ้อมตามแบบฝึกก่อนมาเรียนครั้งต่อไป
5.  ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ จะได้รับประกาศนียบัตรกอล์ฟขั้นต้น 
6.  Package B : เรียนกับ Senior Pro. ในระหว่างชม.ที่ 10-18  ,Package C : เรียนกับ Pro.Chaow ในระหว่างชม. ที่ 11-17