โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ มีโปรแกรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยหันมาเล่นกอล์ฟกันมากยิ่งขึ้น เพราะกอล์ฟเป็นกีฬาที่สามารถพัฒนาศักยภาพทางความคิดให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี โดยจัดขึ้นมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย เยาวชนสามารถเริ่มเรียนกอล์ฟกับCGA ได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป จนถึงระดับเป็นนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในประเทศและต่างประเทศต่อไป

 

 
 
 
 
 แนวทางการเรียน


แก้ไขพัฒนาวงสวิง ถ่ายวีดีโอ วิเคราะห์วงสวิง
  พัฒนาการเล่นลูกสั้นการวางแผนการเล่น

 

 

 

 • 1 ครั้ง / 1 ชม.

อัตราลงทะเบียน  

 • Pro.Chaow     =  3,000 บาท
 • Senior Pro      = Youth  1,300 บาท   , Adult  1,500 บาท
 • Teaching  Pro = Youth  1,100 บาท   , Adult  1,300 บาท

หมายเหตุ : สำหรับนักกอล์ฟมือใหม่ที่ต้องการทดลองเรียน 1 ชม.  สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้

 

----------------------------------------------------------

 • 5 ครั้ง / 5 ชม.

อัตราลงทะเบียน  

 

 • Pro.Chaow     =  12,000 บาท
 • Senior Pro      = Youth  6,000 บาท   , Adult  7,000 บาท
 • Teaching  Pro = Youth  5,000 บาท   , Adult  6,000 บาท

----------------------------------------------------------

 • 10 ครั้ง / 10 ชม.

อัตราลงทะเบียน  

 • Pro.Chaow     =  20,000 บาท
 • Senior Pro      = Youth  11,000 บาท   , Adult  12,000 บาท
 • Teaching  Pro = Youth    9,000 บาท   , Adult 10,000 บาท
----------------------------------------------------------
 • 10 ชม.   2  คน (2:1)

อัตราลงทะเบียน  

 • Pro.Chaow     =  30,000 บาท
 • Senior Pro      = Youth  15,000 บาท   , Adult  18,000 บาท
 • Teaching  Pro = Youth    13,000 บาท   , Adult 15,000 บาท