หลักสูตรรายปี

โปรแกรม A         สำหรับนักกอล์ฟทั่วไป (ผู้ใหญ่)

Duration : 1-5 year

Detail : 

 • ปรับสวิงให้เข้าสู่เบสิคที่ถูกต้องปรับ Attitude
 • เสริมสร้างศักยภาพทางการเล่นลูกสั้นเสริมสร้างความแข็งแรงทางจิตใจ

Goal : 

 • สอบให้ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอน CGA
 • สอบให้ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนของสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสกอร์เฉลี่ยต่ำกว่า 80
 • รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

Condition:  

 • ผู้เรียนควรเรียนอย่างต่อเนื่อง
 • มีเวลาในการฝึกซ้อม 
 • มีเวลาในการออกรอบ
 • มีเวลาในการแข่งขันในทัวร์นาเมนท์ต่างๆ

Price :      120,000 บาท / ปี
Instructor               : โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์
Remark :  เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปีที่ 2 และปีต่อๆ ไป ค่าลงทะเบียนเรียนเหลือ 60,000 บาท/ ปี ควรเรียนต่อเนื่องจนครบ 5 ปี

 

โปรแกรม B            สำหรับเยาวชน ( อายุ 13-18ปี)            

Duration  :            5 year

Detail :   พัฒนาศักยภาพการเล่น วงสวิง และลูกสั้นอย่างต่อเนื่องประเมินผลด้วยการไปแข่งขันในทัวร์นาเม้นท 2 วัน

Goal   :    รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ และเป็นนักกอล์ฟอาชีพ

Condition :           ผู้เรียนควรเรียนและผู้ปกครองทำความตกลงร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติ

Price:      300,000 บาท / 5 ปี ( ผ่อนชำระได้ )

Instructor  :       โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์

Remark :               เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง          ฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง     ออกรอบแข่งขัน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง         ควรเรียนต่อเนื่องจนครบ 5 ปี

 

 • 10 ครั้ง / 10 ชม.

อัตราลงทะเบียน  

·   Pro.Chaow     =  15,000 บาท

·   Senior Pro      = Youth  11,000 บาท   , Adult  12,000 บาท

·   Teaching  Pro = Youth    9,000 บาท   , Adult 10,000 บาท

 • 10 ชม.   2  คน (2:1)

อัตราลงทะเบียน  

·   Pro.Chaow     =  20,000 บาท

·   Senior Pro      = Youth  15,000 บาท   , Adult  18,000 บาท

 

·   Teaching  Pro = Youth    13,000 บาท   , Adult 15,000 บาท