สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล
1. สาขาธนบุรี    ถนนพระราม 2
2. สาขาท๊อปไดร์ฟ  ถนนติวานนท์
3. สาขาศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์
4. สาขานอร์คพาร์ค ถนนวิภาวดี รังสิต
5. สาขาฮิลติ้ง ฟิลด์ ถนนสุวินทวงศ์
6. สาขานวลจันทร์ ถนนรามอินทรา
7. สาขาเบอร์ดี้ไฟท์ ถนนสุวรรณภูมิ
8. สาขาธูปเตมีย์ ปทุมธานี
สาขาในต่างจังหวัด 
9. สาขาภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี
10. สาขาสตาร์โดม จังหวัดเชียงใหม่
11. สาขานอร์ธฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
12. สาขาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี